نمایش دادن همه 3 نتیجه

پروتئین بار انرژی زا پرواستار 12 عدد

648,000 تومان
تنها پروتئین بار انرژی زا با بیش از 22درصد پروتئین ارده  کنجد ، شیره انگور، خمیر خرما، کافئین ، دانه چیا، پروتئین ایزوله  وی WPI، پروتئین شیر( MPC )، آلبومین با 80 درصد پروتئین، پروتئین  ایزوله سویا، جوی دوسر، کره بادام زمینی، لپه مغزهای خوراکی مخلوط( پسته، بادم زمینی، کنجد) ، تخم خرفه

پروتئین بار پرواستار 12 عدد

720,000 تومان
ترکیبات اصلی : پروتئین ایزوله وی، پروتئین شیر( MPC )، آلبومین، پروتئین ایزوله سویا،  ارده ، لپه مغزهای خوراکی مخلوط( پسته، بادم زمینی، کنجد) درای 40 درصد (18 گرم ) پروتئین خالص

پروتئین بار گیاهی پرواستار 15 عددی

720,000 تومان
دارای 21 درصد پروتئین گیاهی ( پروتئین بار ایزوله سویا، پروتئین کینوا، دانه چیا، تخم کدو)